MYTHCRACKER.COMVälkommen till Mythcracker.com. På den här sajten kommer ni att finna artiklar och avdelningar som handlar om olika skeden inom rysk historia. Tyvärr är historieskrivningen om Ryssland här i väst ofta skriven utifrån en uttalat antirysk utgångspunkt, historieförvrängningar är inte alls ovanliga. Den här webbplatsen skall försöka råda bot på en del av alla dessa vanföreställningar, missuppfattningar och rena lögner.

ÄMNESFÖRTECKNING:

  • Den finska nationalmyten om Tali-Ihantala
  • Sanningen om Katyn


  • Copyright © 2013 Mythcracker.com