STARTSIDAN - ARTIKLAR - BIOGRAFIER - DOKUMENT - KATYNBIBLIOTEK - LÄNKAR - FORUM - MYTHCRACKER.COM

DOKUMENT


 • B.G. Mensjagins minnesanteckningar (Smolensk, 1941)
  Borgmästaren i staden Smolensk under den tyska ockupationen Boris Georgijevitj Mensjagin skrev sina anteckningar under perioden augusti-november 1941, där han bland annat nämner förrymda polska krigsfångar och avrättningar av dessa i Koz'ji Gory.
 • Dokument från det "slutna paketet nr. 1"
  1. Berijas skrivelse till Politbyrån Nr. 794/B från den "...mars 1940".
  2. Politbyråns beslut, 5 mars 1940.
  3. Utdrag ur Politbyråns mötesprotokoll, sidorna 9 och 10
  4. Sjelepins skrivelse till Chrusjtjov, 3 mars 1959
  5. Övriga bilder från det "slutna paketet nr. 1"

 • Förfalskningstecken i det "slutna paketet" Nr. 1 (gällande Katyn-frågan) (postat 2010-04-03)
  En lista över 49 tecken på att Katyn-dokumenten är förfalskade.
 • Internationella tekniska kommissionens slutsats, 30 april 1943
  Internationella tekniska kommissionens slutrapport. (engelsk transkription)
 • L.M. Kaganovitj om Katyn-affären (postat 2010-04-26)
  Lazar Kaganovitjs sensationella uppgifter om att 3.196 polska krigsfångar verkligen hade blivt avrättade i Sovjetunionen mellan 1939 och 1941.
 • Myten kring Adam Solskis dagbok
  En genomgång som tar itu med oklarheterna kring denna kända dagbok, som enligt tyskarna hade skrivits av den polske majoren Adam Solski, ett av offren i Katynmassakern.
 • The Katyn Forest Massacre, Final Report (PDF, 3.9Mb)
  Madden-kommissionens slutrapport Nr. 2505 från den 22 december 1952 gällande den amerikanska kongressutredningen av Katynmassakern. Utredningens ordförande var demokraten Jay R. Madden från staten Indiana. (engelsk text)
 • Utfrågningen av V.M. Vetosjnikov
  Stenogram från mötet för den Extraordinära Kommissionen för utredningen av tyska illdåd.

 • STARTSIDAN - ARTIKLAR - BIOGRAFIER - DOKUMENT - KATYNBIBLIOTEK - LÄNKAR - FORUM - MYTHCRACKER.COM

  Copyright © 2013 Mythcracker.com