STARTSIDAN - ARTIKLAR - BIOGRAFIER - DOKUMENT - KATYNBIBLIOTEK - LÄNKAR - FORUM - RYSSLANDS HISTORIA

DOKUMENT FRÅN DET "SLUTNA PAKETET NR. 1"


Berijas skrivelse till Politbyrån Nr. 794/B, "...mars 1940"

Berijas skrivelse, sid. 1
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 130
Berijas skrivelse, sid. 2
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 131
Berijas skrivelse, sid. 3
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 132
Berijas skrivelse, sid. 4
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 133
Baksidan till Berijas skrivelse
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 133 (baksidan)

Politbyråns beslut, 5 mars 1940
Utskrift ur protokoll nr. 13

Politbyråns beslut, sid. 1
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 134
Politbyråns beslut, sid. 1 (baksidan)
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 134 (baksidan)
Politbyråns beslut, sid. 2
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 135

Utdrag ur Politbyråns mötesprotokoll, sidorna 9 och 10

Politbyråns mötesprotokoll, sid. 9
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 136
Politbyråns mötesprotokoll, sid. 10
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 137

Sjelepins skrivelse till Chrusjtjov, 3 mars 1959

Sjelepins skrivelse till Chrusjtjov, sid. 1
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 138
Sjelepins skrivelse till Chrusjtjov, sid. 2
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 138 (baksidan)
Sjelepins skrivelse till Chrusjtjov, sid. 3
RGASPI, f. 17, op. 166, d. 621, l. 139

Övriga bilder från det "slutna paketet nr. 1"

Framsidan till det "slutna paketet nr.1"
Baksidan till det "slutna paketet nr.1"
V. Galkins intyg om mottagningen av det "slutna paketet nr. 1"
V. Galkins intyg om att denne hade tagit emot dokumenten i den igenklistrade mappen tillsammans med det öppna kuvertet från V.I. Boldin den 18 april 1989 och att dessa dokument överlämnades samma dag för förvaring i den 4:e sektorn i ett nytt förseglat kuvert.


STARTSIDAN - ARTIKLAR - BIOGRAFIER - DOKUMENT - KATYNBIBLIOTEK - LÄNKAR - FORUM - RYSSLANDS HISTORIA

Copyright © 2008 Mythcracker