STARTSIDAN - ARTIKLAR - BIOGRAFIER - DOKUMENT - KATYNBIBLIOTEK - LÄNKAR - FORUM - MYTHCRACKER.COM

B.G. MENSJAGINS MINNESANTECKNINGAR (SMOLENSK, 1941)


Boris MensjaginBoris Georgijevitj Mensjagin (född 26 april/5 maj 1902 i Smolensk eller Rostov-vid-Don, död 25 maj 1984 i Kirovsk) var en sovjetisk kollaboratör. Han var son till en domare, studerade på ett gymnasium i Smolensk. 1919 gick han frivilligt med i Röda armén, där han tjänstgjorde fram till 1927, då han entledigades för sina religiösa åsikter. Han avslutade sina distansstudier vid det juridiska fakultetet i Moskva, arbetade som advokat och juridisk konsult. Från sommaren 1941 var han borgmäsare i Smolensk, som då var ockuperat av tyskarna. Efter tyskarnas tillbakadragande från Smolensk blev han borgmästare i staden Bobrujsk. I maj 1945 internerades han av amerikanerna i Karlovy Vary, varpå han befriades, men eftersom han felaktigt antog att hans familj hade blivit arresterad överlämnade han sig frivilligt till de sovjetiska myndigheterna. Under förhören vägrade han att bekräfta sin f.d. ställföredträdare B.V. Bazilevskijs vittnesmål i Nürnbergprocessen om att Katynmassakern hade genomförts av tyska och inte sovjetiska trupper. Han dömdes till 25 års fängelsestraff, vilket han avtjänade i Vladimirfängelset. Efter frisläppandet talade han in sina memoarer på ett magnetband. De gavs ut i Paris efter hans död.
Augusti-november 1941

Mensjagins minnesanteckningar

"... 4. Hela staden, förutom det jud[iska] kvarteret, måste fram till klockan 16 den 5.8 befrias från judarna.

5. Alla judar, vilka efter denna tidsperiod stannar kvar i staden, kommer att arresteras och arkebuseras.

6. Judarna äger ingen rätt att lämna bosättningsområdet utan särskilt tillstånd, som ges ut av stadens kommendant eller av polisen.

7. Det jud[iska] bosättningsområdet måste bli omgärdat av ståltråd, och i fortsättningen måste en massiv avspärrning byggas.

8. Lägenheterna, som befriats från judarna, övergår till stadschefens förfogande för inflytning av bogäster...

11. Alla judar i Smolensk har förbud till att ha direktkontakt med stadschefens styrelse och likaså med den ryska befolkningen. Dessa kontakter genomförs endast via Judiska kommittén.

12. Alla judar som har uppnått 10-årsåldern är skyldiga att sy fast på sina kläder ett runt märke av gult tyg som skall vara 10 cm i diameter. Dessa märken placeras på den högra brösthalvan och på den högra rygghalvan. Judar, som upptäcks efter klockan 16 den 5.8 utan de angivna märkena, skall kvarhållas och föras till den tyska polisen (den tidigare NKVD-byggnaden) för avrättning.

Informera befolkningen om att alla invånare som är äldre än 16 år, enligt kommendaturens och stadsstyrelsens order, är skyldiga att stå till arbetsförfogande fram tills ett särskilt direktiv därom, medan en vägran bedöms enligt krigstidslagarna.

---

VI. Tyskar och personer av tyskt ursprung skall kommenderas till polisen.

---

VIII. Om bolsjevikerna och kommissarierna meddela genast till polisen.

---

Om domstolens, åklagarämbetets och advokaternas arbete.

---

Alla förrymda polska krigsfångar skall kvarhållas och föras till kommendaturen.

---

Fabriken Nr. 2. Anisjtjenkov Andrej -- kommunist. Kostenko Jefim -- kandidat till VKP(b) och hustrun -- delegat.

---

11. Kampen mot partisanerna och spaningen efter dem...

---

13. Går det några rykten bland befolkningen om avrättningen av polska krigsfångar i Koz[ji] Gor[y] (till Umnov).

3. Präster, ordningsmän, Alfertjik och and[ra] skall kommenderas till SD och Bujevitj, rum 218.


Dokumentet registrerades som TsGAOR SSSR, f. 7021, op. 114, d. 6, ll. 1-23 (ЦГАОР СССР, ф. 7021, оп. 114. д. 6, лл. 1-23)


STARTSIDAN - ARTIKLAR - BIOGRAFIER - DOKUMENT - KATYNBIBLIOTEK - LÄNKAR - FORUM - MYTHCRACKER.COM

Copyright © 2013 Mythcracker.com