STARTSIDAN - ARTIKLAR - BIOGRAFIER - DOKUMENT - KATYNBIBLIOTEK - LÄNKAR - FORUM - RYSSLANDS HISTORIA

MYTEN KRING ADAM SOLSKIS DAGBOK


Ett av de mest dramatiska bevisen som -- enligt den polska sidan -- "pekar" på sovjetisk skuld i Katynmassakern är de s.k. dagböckerna från polska officerare (22 stycken enligt vissa källor). Den mest kända av dem är den s.k. Adam Solskis dagbok. Till och börja med finns en AVSKRIFT av den att beskåda nedan:
Avskriften från Adam Solskis dagbok

Bilden är tagen från http://katyn.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=783

Och så här beskrivs Adam Solskis avrättning -- i en närmast skönlitterär dramatisering -- i en artikel skriven av Artur Szulc (den i Sverige bosatte polske fritidshistorikern) som publicerades i tidskriften "Pennan och svärdet" (Nr. 3, 2008):

Den polske majoren Adam Solski hade färdats i 24 timmar från lägret Kozielsk när han tillsammans med ett hundratal landsmän anlände till Gniezdowo, en liten järnvägsstation utanför Smolensk. De beordrades att hoppa av tåget och gå mot en byggnad intill stationen. Tungt väpnade vakter från NKVD följde deras steg.

Tidigt den 9 april 1940 började de sovjetiska militärerna att tömma lagerlokalen och major Solski anade oråd. Han transporterades till en liten skogsglänta fem kilometer bort från järnvägsstationen i en fångtransportbil. Väl framme tvingades polackerna att lämna ifrån sig klockor, bälten, fällknivar och vigselringar. Kort därefter leddes männen en och en av två eller tre NKVD-vakter till ett litet fält med nygrävda gropar. Offren bakbands, uppmanades att knäböja och sänka huvudet. I det följande ögonblicket placerades en Waltherpistol med kalibern 7,65 mot deras nackar och bödlarna tryckte av. Kulan trängde in i bakhuvudet, skar genom hjärnan och fann sitt utlopp i pannan. Döden var ögonblicklig.

Major Adam Solski var en av cirka 4 000 polska officerare som mördades i Katyn på direkt order av Kreml. ...

Och så här gick det enligt den "officiella versionen" till när dagboken "bevarades" för eftervärlden och sedermera upptäcktes och publicerades (citat från diskussionsforumet Skalman och Artur Szulc):

Adam Solskis anteckningar finns som fotokopia i det material som den amerikanska kongressens kommission granskade 1952. Om jag minns rätt var det Taduesz Bor Komorowski som hjälpte till med att göra kommissionen uppmärksam på Solskis anteckningar. ... Men Solskis anteckningar hittades av tyskarna vid utgrävningarna 1943.

490. Solski, Adam, Major, 57. Inf.-Rgt.
2 Notizbücher, Impfzettel, 2 Medaillons, Rechnung, ärztl. Ueberweisungsschein, russisches Schreiben aus dem Lager, Zettel mit Adressen.

Totalt sett fann man 22 "dagböcker". Dessa paketerades i en liten metallåda och skickades till den kemiska avdelningen vid det statliga rättsmedicinska och kriminologiska institutet i Kraków. Där granskades de av dr Jan Robel, som mot reglerna kopierade varje dagbok i fyra exemplar. Minst en kopia överlämnades till AK som i sin tur sände den till den polska exilregeringen i London. Dessutom gömdes de övriga kopiorna. Dr Robel och tre av hans medarbetare fängslades på oklara grunder av de sovjetiska myndigheterna och satt arresterade mellan mars och maj 1945. Förmodligen ville ryssarna åt informationen om var kopiorna hade gömts. De återfanns först 1991 av polska byggarbetare. Originaldokumenten brändes, enligt dr Werner Beck, på tågstationen i Radebeul utanför Dresden den 22 januari 1945.

Den första omgången av dagböcker trycktes i Frankrike och publicerades 1989.

På Hoover Institution i Kalifornien förvaras för övrigt "verifierade kopior" (!) av dessa AVSKRIFTER från de påstådda dagböckerna som inte längre finns ("Katyn. Svidetelstva.", sid. 109) -- vad det nu innebär att man i efterhand verifierar äktheten hos en avskrift/kopia av ett icke-befintligt original...

De 22 kopiorna av Katyn-dagböckerna förvarades av medarbetare vid Polska Röda Korset i Kraków. I slutet av 1943 togs dessa kopior till Warszawa av doktor Szebest som hade för avsikt att smuggla ut dem till väst. Kopiorna hamnade hos professor Wiktor Sukiennicki, som gav ut "Brottet i Katyn i ljuset av dokumenten". Denna samling inkluderade två av dagböckerna: major Adam Solskis dagbok (kuvert nr. 04901) och fänrik Vaclav Kruks dagbok (kuvert nr. 0424). ("Katyn. Svidetelstva, vospominanija, publitsistika").

Det föreligger konstigheter kring dagbokens datum. Den 15 maj 1943 mottog den polska exilregeringen i London ett telegram, vilket innehöll följande punkt:

8. I närvaro av författaren till denna rapport tog man ur Adam Solskis kläder fram en dagbok, vilken hade förts fram till den 21 april. Dagboksförfattaren berättar att fångarna från Kozelsk kördes i vagnar för krigsfångar till destinationsplatsen, och överfördes sedan till Smolensk, där de tillbringade natten: klockan 4 på morgonen ljöd morgonrelevjen, varefter de lastades i bilarna. De lastades av i ett skogsparti och klockan 6.30 fördes de in i en byggnad som låg på platsen, där beordrades de att lämna ifrån sig sina klockor och dyrbarheter. Dagboken avbryts på det stället. ("Katyn. Mart 1940 g. - sentjabrj 2000 g. Rasstrel. Sud'by zjivych. Echo Katyni. Dokumenty", sid. 468; "Pamietniki znalezione w Katyniu.", Wyd. II. Paris - W-wa, 1990. sid. 94-105.)

Vad mer vet vi om Adam Solskis dagbok? Jo, Prof. Dr. František Hájek, en av medlemmarna i den "internationella tekniska kommissionen" som var i Katyn 28-30 april 1943 (under de tyskledda utgrävningarna), skrev bl.a. följande i sin "Dúkazy Katynské" (Prag, 1946, sid. 16-17):

Jag såg inte denna dagbok själv. Den sista sidan, beskriven ovan, publicerades i den "Vita boken" (Hájek menar "Amtliches material zum Massenmord von Katyn", Berlin, 1943). Den väcker misstankar med sitt innehåll och strider mot andra vittnesmål och andra omständigheter. Den 9/4 talar han om att man kom till en skog klockan 8.30 på morgonen, medan vittnet Silvestrov uppgav att de kördes dit på kvällen och natten. Misstänkt är också det faktum att man hade möjlighet att föra dagböckerna ända fram till ögonblicket strax innan avrättningen. Det står inget år - bara dag och månad. Ett datum står t.o.m. två gånger, trots att dagböckerna vanligtvis skrivs på kvällen efter den gångna dagens händelser. Det saknas också bevis för att dagboken skrevs av författaren själv.

--- sid. 17 ---

Det faktum att man inte hade funnit dokument med ett senare datum kan inte betraktas som avgörande, för det första därför att inte alla kroppar hade blivit utgrävda, för det andra för att i det stora flertalet av breven är datumet oläsligt, för det tredje för att de polska fångarna hade 1940 överförts från Kozelsk till vägbyggen vid Smolensk, varför posten gick oregelbundet.

Å andra sidan, den ryska kommissionen fann vid vidare utgrävningar av kroppar totalt 9 andra dokument i vilka det fanns datum mellan 12 september 1940 och 20 juni 1941, d.v.s. datum från perioden då officerarna, enligt tyskarna, redan var avrättade.

Dûkazy katyňskés hela redovisning finns här: http://katynbooks.narod.ru/hajek/Hajek.html

Till det kan vi lägga till följande instruktion som gällde inom NKVD vid handhavandet av krigsfångar (Vladislav Sjved, "Tajna Katyni", 2007, sid. 77-78):

I en "tillfällig instruktion om ordningen vid förvaringen av krigsfångar i NKVD-lägren" av den 28 september 1939 föreskrevs att "krigsfångar som tagits emot av lägret skall innan de placeras i barackerna genomgå en visitering... Funna vapen, krigsdokument och andra föremål som är förbjudna för förvaring i lägret skall beslagtas".

Om NKVD:s tillvägagångssätt vid avrättningarna står följande att läsa (Vladislav Sjved, "Tajna Katyni", 2007, sid. 78):

Det kategoriska kravet om villkorslöst och noggrant beslagtagande av alla föremål, som möjliggjorde identifiering av den avrättade personen, fanns med i NKVD SSSR:s tjänsteinstruktion om genomförandet av avrättningar, vilken folkkommissariatets medarbetare noggrant höll sig till även i de mest komplicerade situationerna.

Sammanfattningsvis kan vi notera följande intressanta detaljer kring detta sensationella "dokument" och ställa oss några relevanta frågor kring det:

1. Dagboken hittades 1943 av tyskarna, som i övrigt bevisligen hade manipulerat med utgrävningsresultaten. Vi får också veta att tyskarna brände ORIGINALEN den 22 januari 1945 utanför Dresden. Om dagböckerna istället hade bevarats och smugglats ut till väst hade de senare kunnat användas - i originalform - som tunga bevis mot sovjeterna. Men nu valde tyskarna att förstöra dessa dokument, som påstods peka ut Sovjet som skyldiga till massakern i Katyn.

2. Det finns inga som helst bevis på att Adam Solski verkligen hade skrivit denna dagbok själv.

3. Enligt dagboken tog ryssarna ifrån polackerna alla "rubler, skärp och fickknivar", men enligt den tyska utgrävningen från 1943 hade kropparna massor av föremål på sig, inklusive skärp, fickorna var fulla med rubler, ja där fanns t.o.m. buntar med zloty-sedlar. Man kan inte annat än undra varifrån alla de föremålen plötsligt hade dykt upp där.

4. Man undrar också hur det var möjligt att Adam Solski överhuvudtaget kunde föra sin dagbok i en sovjetisk fångtransportbil. Dagboken var på fem sidor (och enligt den tyska "Amtliches"-rapporten fanns det dessutom TVÅ dagböcker: 2 Notizbücher, Impfzettel, 2 Medaillons, Rechnung, ärztl. Ueberweisungsschein, russisches Schreiben aus dem Lager, Zettel mit Adressen.), således handlade det inte om en liten pappersbit som med lätthet kunde gömmas. Men även om man antar att Solski lyckades smuggla med sig en penna och en dagbok, så kan man fortfarande inte förklara det faktum att han EFTER en genomförd visitering (se ovan: rubler, skärp, klocka och vigselring togs ifrån honom) fortfarande hade möjlighet att FORTSÄTTA att föra sin dagbok -- hur skulle vi annars få reda på att visiteringen hade ägt rum överhuvudtaget? Alternativet skulle vara att sovjeterna tog ifrån honom dagboken vid visiteringskontrollen, men av någon outgrundlig anledning stoppade tillbaka den i hans ficka. Hela historien faller på sin egen orimlighet.

5. Kopiorna "granskades" av Dr. Jan Robel, som "mot reglerna kopierade varje dagbok i fyra exemplar". Vem har verifierat kopiornas äkthet, d.v.s. att de gjordes utifrån ett äkta befintligt original? Tyskarna själva kanske? Ingen vet.

6. Enligt den "officiella teorin" ville ryssarna - förmodligen (nyckelordet i Artur Szulc citat) komma åt informationen om var kopiorna hade gömts, varpå Jan Robel arresteras i tre månader (mars-maj 1945). Frågan som infinner sig är: hur skulle sovjeterna fått reda på att Dr. Jan Robel hade skrivit av dagböckerna överhuvudtaget? Den polska sidan har alltid haft många spekulationer om vad sovjetsidan ville, och har ofta byggt sin "bevisföring" på dessa lösa antaganden.

7. Dagboken daterades till en början till den "21 april 1940". Senare ändrades datumet av någon okänd anledning till den "9 april 1940". Man kan undra varför? En möjlig förklaring till denna fars kan vara att datumet "21 april" stämde dåligt ihop med etapplistorna från lägret i Kozelsk.

Artikeln från New York Times

8. De sista anteckningarna i de övriga polska dagböckerna är från Smolensk, endast Adam Solskis dagbok slutar vid ett senare tillfälle och på annan plats. Solskis dagbok är således den enda länken som på "dokumentär grund" låter hävda att åtminstone Adam Solskis grupp av krigsfångar blev transporterad från Smolensk till i närheten av en eventuell mord- och begravningsplats.

9. Enligt andra vittnesmål (exempelvis enligt Grigorij Silvestrov, en 43-årig diversearbetare som 1943 vittnade till tyskarnas förmån) kördes fångarna till avrättningsplatsen om kvällarna och nätterna ("Dúkazy Katynské", Prag, 1946, sid. 9-10), men här talar Adam Solski om att det hela utspelade sig på morgonsidan.

10. NKVD hade order om att hålla avrättningarna hemliga, både platsen och tiden, fångarna hade ingen rätt att bära med sig förbjudna föremål i lägren. Att de fortfarande hade exempelvis fickknivar med sig när de anlände till Gnjozdovo var en klar säkerhetsrisk för de sovjetiska säkerhetsstyrkorna och ett brott mot säkerhetsinstruktionerna.

11. NKVD:s instruktioner föreskrev också att alla föremål som möjliggjorde identifiering av de avrättade skulle beslagtas, men ändå lämnades Adam Solskis dagbok kvar trots genomförd visitering. Således bröt NKVD mot ytterligare en av sina instruktioner.

12. Man kan också anföra norrmannen Erik Johansens vittnesmål "Katyn Graves Story Declared Grim Fraud" ("New York Times", 28 juni 1945). Johansen, en f.d. fånge från koncentrationslägret i Sachsenhausen, vittnade om att en grupp judiska fångar hade blivit satta i arbeten med att tillverka falska polska dokument (pass, vykort, plånböcker). Bland annat användes speciella medel för att få plånböckerna att se gamla ut. Johansen påstod också att dessa dokument tillverkades för Katyn. Och med tanke på det och att det var tyskarna som så småningom fann dagboken kan man inte utesluta möjligheten att även dagböckerna hade tillverkats av Goebbels propagandamaskin. Artikeln med Johansens vittnesmål är återgiven här intill.

13. Slutligen kan man konstatera att Adam Solskis dagbok saknar årsangivelse, där anges endast dag och månad. Men det är en petitess i sammanhanget jämfört med de övriga anmärkningarna här ovan.


Texten från Adam Solskis dagbok ser ut på följande sätt i engelsk version (svensk översättning kommer så småningom):

"From 12 noon we are standing at Smolensk on a railway siding."

April 9, 1940, a few minutes before 5 in the morning reveille in the prison cars and preparation for departure. * * * We are to go somewhere by car, and what then?"

April 9, 1940, 5 a.m."

April 9, 1940. From the very dawn, the day started somewhat peculiarly. Departure by prison van in little cells (terrible); they brought us somewhere into the woods—some kind of summer resort. Here a detailed search. They took the watch, on which time was 6:30 a.m. (8:30), asked me for my wedding ring, which they took, roubles, my main belt and pocket knife."

Källa: US Congress Hearings on Katyn War Crime

Det finns tre översättningar av dagboken till ryska, där ordvalet skiljer sig åt något. Så här ser dessa tre versioner ut i svensk översättning (rysk källa anges inom parentes):

"Katynskaja drama: Kozelsk, Starobelsk, Ostasjkov: sud'ba internirovannych polskich vojennosluzjasjtjich", sid. 58 (http://katynbooks.narod.ru/drama/drama.html#002):

Vi har körts till någon skog, som ser ut som ett datjaområde. Här har man genomfört en noggrann kontroll. Man har tagit ifrån klockan, som visade 6.30 (8.30), man har frågat mig om vigselringen, tog ifrån mig rublerna, skärpet, fickkniven.

"Katyn. Svidetelstva.", sid. 109 (http://www.kinoart.ru/magazine/03-2008/repertoire/katin0803/):

Vi blev tagna till någon skog, något som som ser ut som ett datjaområde. Här ägde en noggrann kontroll rum. Man har tagit ifrån klockan, som stod på 6.30/8.30, frågade om vigselringen, som... rubler, skärpet, fickkniven.

"Katyn. Mart 1940 g. - sentjabr' 2000 g. Rasstrel. Sud'by zjivych. Echo Katyni. Dokumenty", sid. 38 (http://katynbooks.narod.ru/1940_2000/19402000.html#05ch):

Det har ännu inte ljusnat. Dagen börjar konstigt på något sätt. En transport i en "fängelsebil" (man är rädd!). Vi har körts till någon skog. Det ser ut som ett sommarhus. Här hålls en ny kontroll. Klockan togs ifrån, som stod på 6.30. Man har frågat om ringen, vilken... rubler, skärpet, fickkniven.


STARTSIDAN - ARTIKLAR - BIOGRAFIER - DOKUMENT - KATYNBIBLIOTEK - LÄNKAR - FORUM - RYSSLANDS HISTORIA

Copyright © 2013 Mythcracker.com